Jordina Millà

La Mirada 3.0

Sònia Sánchez, dance + un grup de deu improvisadors.[:en]Sònia Sánchez, dance + a grup of ten improvisers.