Sònia Sánchez, dance + un grup de deu improvisadors.