Jordina Millà

Musical Formulas

Musical Formulas
Fronteras entre composición e improvisación
Arà Duo – Nuria Andorrà, percusión
Alessandra Rombolà, flautas
+ Jordina Millà, piano
Henrik Denerin, composición y electrónica

www.denerin.org