Jordina Millà

Societat Doctor Alonso. Sobre la Bellesa.

Aquesta peça posa el Temps en escena, però no el pas del temps o la nostàlgia pel pas del temps o el drama del pas del temps, sinó el temps mateix com a matèria. El centre únic del discurs són l’energia i les possibilitats de moviment de cossos de gent que ja ha arribat als 70 anys. Més que coreogràfic, podríem definir Sobre la bellesa com un treball escultòric que deixa entreveure l’absència de moviment com a forma d’estar construint també espai i temps a cada moment. Acompanyats al piano per Agustí Fernandez, vuit persones grans executen diversos moviments, desplaçaments i gestos, en un fresc abstracte i internament silenciós.

La Societat Doctor Alonso, dirigida per Tomas Aragay (director de teatre i dramaturg) i Sofia Asencio (ballarina i coreògrafa) es va crear l’any 2001; ha construït un llenguatge que troba una de les seves claus fonamentals en el concepte del desplaçament. De situar quelcom fora del seu lloc, àmbit o espai propi per indagar com aquest desplaçament modifica el llenguatge, tant pel que fa a la seva gramàtica constitutiva com pel que fa a la lectura que un observador en pot fer. Desplaçar per desvetllar quelcom. Aquesta maniobra de desplaçament s’ha revelat com un eina eficaç per generar espais de discurs poètic que posi en qüestió l’estatus quo de la nostra comprensió de la realitat.

Idea original i direcció Tomàs Aragay / Composició musical i interpretació Agustí Fernández / Interpretació musical Jordina Millà / Assistent direcció Sofia Asencio / Intèrprets Iñaki Arregui, Salvador Baena, Maria Teresa Fors, Constantina Puche, Antonio Ramírez, Eulàlia Sariola, Andreu Teixidor, Mª Lluisa Torras, Mercè Vallverdú / Suplents Eduard Ràfols i Mercè Trias / Espai escènic i il·luminació CUBE / Vestuari Societat Doctor Alonso / Producció executiva Imma Bové / Distribució Sara Serrano / Coproducció Mercat de les Flors, Societat Doctor Alonso, Festival Grec, Théâtre Archipel de Perpinyà / Amb la col·laboració Fundació Teatre Lliure